Få styr på disse 6 kritiske lederevner og opnå større gennemslagskraft

15. november 2022

Styrk dine lederevner, og lær at navigere i forandringer. Executive coach Birgitte Thorup sætter her fokus på de 6 kritiske lederevner, du bør have styr på i din rolle som leder. Se også videoguide!

Mange succesfulde ledere, der allerede tidligt har opnået en flot karriere, går pludselig i stå og har svært ved at opnå forfremmelser. Det skyldes, at de ikke har udviklet sig personligt og lederskabsmæssigt.

Samtidig oplever rigtig mange ledere, at de midt i en succesfuld karriere pludselig føler sig usikre, stressede og mistrives. De oplever, at de ikke gode nok, er bange for at svigte og miste deres job eller ikke komme videre karrieremæssigt. De bestræber sig på at gøre alt det rigtige i håbet om ’at være god nok’, men bliver holdt tilbage af deres egen frygt og begrænsninger.

Midt i denne kraftanstrengelse har de svært ved at være lige så produktive som tidligere. Det er en selvforstærkende negativ spiral, hvor de går mere og mere i stå. De udvikler sig ikke personligt og lederskabsmæssigt i forhold til deres faglige kompetencer og går ofte i stå. Ifølge Gallup fungerer knap 85% af alle medarbejdere derfor under deres niveau.

Genfind gnisten og opnå gennemslagskraft

Når du ikke er tro mod dig selv, men bliver grebet af frygten, bliver stædig, kontrollerende og handler irrationelt eller kun gør, hvad andre ønsker, mister du til sidst dig selv. Du ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, bliver stresset, demotiveret og udbrændt.

For at komme tilbage på sporet, så du kan udvikle dig karriere- og ledermæssigt, skal du finde ind til dit indre ståsted, lære dig selv at kende i forskellige situationer og blive bevidst om, hvordan du virker på andre. På den måde kan du langt bedre stå fast i din egen kerne med din vision, mission og værdier. Så kan du med ro og overskud udfolde dine evner og træde i karakter – og samtidig tilpasse din rolle i forhold til forandringer i omgivelserne.

6 kritiske lederevner du bør have fokus på

Der er 6 kritiske elementer, du som leder bør udvikle for at udfolde dine evner, trives og opnå succes – trods stigende pres og usikkerhed med kriser, kontinuerte forandringer, nyt job og karriereskift.

1. Skab en fælles vision og mål

Du, dit team og hele organisationen skal arbejde mod en fælles vision, som er motiverende for alle.

2. Få 100% styr på dit område

Starter du i en ny rolle eller projekt, så få helt styr på dit ansvarsområde.

3. Lær af dine fejl og konfronter dine bekymringer

Kun på den måde kan du blive skarpere, træffe bedre beslutninger og være en rollemodel for andre.

4. Bliv bevidst om din adfærd

Vær bevidst om, hvordan du påvirker dine kolleger og medarbejdere med det du siger og gør.

5. Forstå hvad der motiverer dit team

Find ind til det som tænder gnisten i dine medarbejdere og dyrk det de er gode til.

6. Styrk dit selvværd og din selvtillid

Har du et godt selvværd og selvtillid og er opmærksom over for mennesker, desto større troværdighed og gennemslagskraft opnår du.

Se videoguide og hør mere om de 6 kritiske lederevner

Executive coaching er vejen frem

Foregangsbillederne er de ledere, der formår at få teamet til at samarbejde succesfuldt mod fælles mål og vision, løbende tilpasse sig forandringer, kundebehov m.v. i omgivelserne og overvinde de kriser og bump på vejen, som altid vil opstå.

Mange tror, at de kan lære disse 6 lederevner på lederkurser. Ifølge en undersøgelse i Harvard Business Review opnår man sjældent den ønskede effekt. Årsagen er, at man som leder ikke kan sig selv udefra, sine blinde spots, og hvordan man virker på andre. Derfor har de fleste ledere behov for at supplere med en ekstern professionel coach og sparringspartner.

Ønsker du professionel rådgivning? Jeg har været headhuntet til nogle af verdens mest spændende job i førende danske og internationale virksomheder og ved, hvad en moderne leder står midt i. Jeg har desuden mere end 25 års erfaring som coach og mentor. Jeg kan hjælpe dig til at blive endnu stærkere på disse områder, og forbedre dine lederevner.

Kom godt i gang – se guide for ledere

Baseret på de udfordringer jeg møder hos ledere, international forskning og ‘best practice’, har jeg skrevet denne og andre guides. Guiden kan hjælpe dig med at få større selvindsigt, ro, selvtillid og gennemslagskraft. Benytter du min lederguide: ’Sådan opnår du større gennemslagskraft’, så anbefaler jeg, at du finder en ligesindet, som du kan sparre med, og hvor I kan udfordre hinanden og hjælper hinanden til at se indad.

Når du finder dit indre ståsted, kender dig selv i forskellige situationer, og hvordan du virker på andre, kan du langt bedre stå fast i din egen kerne med din vision, mission og værdier.

Så kan du med ro og overskud udfolde dine evner og træde i karakter – og samtidig tilpasse din rolle i forhold til forandringer i omgivelserne.

Guiden hjælper dig til at:

  • Finde dit indre ståsted og styrker – og være tro mod det
  • Tro på din egen formåen og lykkes
  • Udvikle dig personligt og lederskabsmæssigt
  • Finde årsagen til at din kommunikation ikke virker
  • Blive bedre til at motivere, engagere og skabe gennemslagskraft
  • Styrke din gennemslagskraft og nå dine mål.

Løft dit lederskab, team og resultater til nye højder

Tilmeld dig mit nyhedsbrev,
og få inspiration og artikler.