CXO Executive Coaching

Motiverede medarbejdere har ofte et lavere sygefravær, laver færre fejl og er mere produktive end deres kolleger. De er klar til at yde den ekstra indsats, der skaber den gode kunderejse og større loyalitet blandt kunderne.

Løft dit team til nye højder og øg kundetilfredsheden markant

Løs dine udfordringer med kunderne og kundeloyalitet, og driv dit lederskab til det næste niveau med CXO Executive coaching.

Du ved, det er nødvendigt at udvikle og styrke dit lederskab for at matche udviklingen. Kun på den måde kan du løfte kundeorienteringen og resultaterne til næste niveau og vækste profitabelt.

Motiver dit team til at være i øjenhøjde med kunderne. Nå målene om større kundetilfredshed, kundeloyalitet og profitabilitet og mere til.

  • Vi tager udgangspunkt i CX-visionen, dig, din rolle, dine styrker og evt. begrænsende tankegange, vaner, adfærd og kommunikation.
  • Vi sætter bl.a. fokus på, hvordan du virker på andre, hvad det kræver at skabe et robust, målrettet og fleksibelt kundefokuseret CX-team, hvor motivation, trivsel, produktivitet og loyalitet er i højsædet.
Læs mere om mig

Vedvarende fokus på kunderne, dit og teamets udvikling af vaner, adfærd samt opfølgning på resultaterne er afgørende for CX-resultaterne.

Sæt raketfart under dit CX-lederskab

Jeg har høje ambitioner på dine vegne. De resultater, du opnår med CXO executive coaching, afhænger dog af dit ambitionsniveau, dine evner og indsats, ledelsens opbakning og virksomhedens situation. Undervejs kan der ske forandringer eller opstå nye eller uforudsete udfordringer, som først skal løses, og som indsatsen og målene skal tilpasses. I den proces kan du trække på min mangeårig erfaring internationalt.

1. Få konkrete løsninger på CX-udfordringer
Vi identificerer og finder bedre løsninger på de CX-udfordringer, som hindrer dig og dit team i at nå målene.

2. Opnå større gennemslagskraft som leder
Vi udvikler dit lederskab, din personlige autenticitet og gennemslagskraft. Du bliver bedre til at kommunikere, motivere, træne og coache dit team på tværs af siloer. Målet er, at dit team er i øjenhøjde med kunderne, samarbejder målrettet og bidrager til en optimal kundeoplevelse og forretningsmæssig succes.

3. Styrk dit dit CXO-lederskab
Du får større overblik over CX-processen, så den kan udvikle sig succesfuldt trods konstant forandring. Målet er, at du driver beslutninger ud gennem dit team, så teamet arbejder engageret på at tilpasse sig kundernes behov.

4. Opbyg et solidt grundlag for at træffe beslutninger
Du forstår at lytte indad og til det, der sker i organisationen og hos kunderne/i omverdenen. Det giver dig et solidt grund for at tackle udfordringer.

Executive coaching af global CXO ekspert

Løft dit CX-lederskab til næste niveau med CXO executive coaching
af CXO-ekspert med mangeårig, international erfaring

Få executive coaching baseret på førende ledelsesforskning, best practice-modellen CXO Leadership Transformation® samt min succes som international CXO-ekspert, hvor resultaterne er benchmarked med global top-6.

Vores arbejde sammen er måldrevet, løsningsorienteret og dybt personligt. Vi har fokus på at løse både de kortsigtede udfordringer og nå i mål med de langsigtede ambitioner.
Forløbet består typisk af ugentlige eller månedlige sessioner af 1 -2 timer varighed.

Book et afklarende uforpligtende virtuelt strategimøde